Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav  Grada Siska za radna mjesta: viši savjetnik za održivi razvoj i EU fondove; viši savjetnik za pripremu i provođenje projekata i viši savjetnik za građenje i investicije koji je objavljen u Narodnim novinama broj 56 dana 20. lipnja 2018. godine i  na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se  održati dana 12. srpnja  2018. godine ( četvrtak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26,  u Sisku.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju, a koji su obaviješteni putem emaila i telefona.

 

Pravila testiranja:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko bi pojedini kandidat prekršio pravila bit će udaljen s provjere znanja, a  rezultat provjere znanja, Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 06. srpnja 2018. godine