POZIV NA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika za informacijske poslove-arhivar koji je objavljen dana 01. kolovoza 2022. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured u Sisku i web stranici ww.hzz.hr na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 18. kolovoza 2022. godine ( četvrtak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26, Sisak.

Pravila testiranja:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.
Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.
Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.

U Sisku, 12. kolovoza 2022. godine