Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska za radno mjesto referent-komunalni i prometni redar koji je objavljen u Narodnim novinama broj 59 i obavijest o natječaju na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se  održati dana 6. srpnja  2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 12 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26, u Sisku.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju, a koji su obaviješteni putem emaila i telefona.

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko bi pojedini kandidat prekršio pravila bit će udaljen s provjere znanja, a  rezultat provjere znanja, Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 1. srpnja 2020. godine