Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za proračun i financije za radno mjesto višeg stručnog suradnika za naplatu prihoda koji je objavljen dana 27. studenoga 2023. godine na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči u sjedištu Područne službe u Sisku, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. prosinca 2023. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati na adresi: Ljudevita Gaja 2A, Sisak.

Pravila testiranja: 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 

U Sisku, 22. prosinca 2023.