Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska na radno mjesto  fotografa objavljen dana 17. kolovoza 2016. godine u Narodnim novinama broj 75,  da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti  održati dana 15. rujna 2016. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u natječaju:

  1. Damir Dražetić
  2. Tino Franić
  3. Vjekoslav Akrap
  4. Donat Rogić
  5. Vanja Kozina
  6. Antonia Kordiš Gajdek
  7. Karlo Brigljević

 

Pravila testiranja:

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere poznavanja rada sa fotoaparatom i na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje, provjeru znanja rada s fotoaparatom i na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 09. rujna 2016. godine