Temeljem Javnog poziva, KLASA: 350-01/15-01/46, URBROJ: 2176/05-01-17-178 od 4.rujna 2017.  i postupka otvaranja, pregleda i administrativne provjere dostavljenih prijava, obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni poziv za sudjelovanje u edukaciji za turističke vodiče da će se testiranje kandidata održati dana 13. listopada 2017. godine s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26,  u Sisku.

Više o testiranju pročitajte u privitku teksta.