Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska za radno mjesto višeg stručnog suradnika za informacijske poslove – arhivara koji je objavljen na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20. lipnja 2017. godine, da će se testiranje kandidata održati dana 14. srpnja 2017. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26, u Sisku.

 

Provjeri znanja mogu pristupiti samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Oglasu i to:

 

  1. Miša Majkić Vukčević
  2. Ivana Palčić
  3. Martina Vipotnik
  4. Ivana Koruc.

 

Pravila testiranja:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

 

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

 

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

 

U Sisku, 06. srpnja 2017. godine