Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska za radno mjesto  administrativnog tajnika, koji je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje-Područne službe u Sisku dana 04. travnja 2017. godine,  da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata  održati dana 27. travnja ( četvrtak) 2017. godine s početkom u 9,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u Oglasu i to.

 

 1. Halida Subašić                                15. Adela Pavelić
 2. Barbara Nišević                              16. Željko Grahovac
 3. Maca Jurčević                                17. Jakov Fajs
 4. Ivana Žinić                                      18. Filip Jurčak
 5. Magdalena Joha                            19. Martina Lovreković
 6. Stella Kaloczi                                  20. Marko Štefančić
 7. Marina Kukurić                               21. Anamaria Šargač
 8. Vesna Bodlović                              22. Daniela Dumenčić
 9. Ivona Majić                                     23. Jasna Mustafović
 10. Josipa Bartolić                               24. Nikolina Krznarić
 11. Diana Redžić                                  25. Matea Gvozdić
 12. Matea Matijašević                          26. Dorjan Pavlečić
 13. Antonia Haistor                              27. Dino Novosel
 14. Daša Milić

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 21. travnja 2017. godine