Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska za radno mjesto administrativnog tajnika pročelnika koji je objavljen dana 06. srpnja 2022. godine na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči u sjedištu Područne službe u Sisku, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 26. srpnja 2022. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati na adresi: Rimska ulica 26, Sisak.

 

Pravila testiranja:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.

 

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

 

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.