Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska na radno mjesto konobara, objavljen dana 25. siječnja 2018. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  koja će se održati dana 23. veljače 2017. godine (petak) s početkom u 10,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Mario Hrnčević
  2. Nikolina Dobrenić

Osobe koje su podnijele nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima, te će o tome biti pisanim putem obaviještene.

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (pisani test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili pisanu provjeru znanja ako ostvare najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

U Sisku, 14. veljače 2018. godine