Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu  u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, koji je objavljen dana 03. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 131  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 30. prosinca 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati,  na adresi: Ulica Marijana Cvetkovića 8, Sisak-Caprag.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju o čemu će biti obaviješteni putem emaila ili telefona.

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidat koji  uspješno položi pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

U Sisku, 23. prosinca 2021. godine