Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 101/22 dana 02. rujna 2022. godine i na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 12. listopada 2022. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici, Rimska 26, u Sisku.
Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju.

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.
Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.

Ukoliko bi pojedini kandidat prekršio pravila bit će udaljen s provjere znanja, a rezultat provjere znanja, Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Sisku, 05. listopada 2022. godine