Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg savjetnika za proračun koji je objavljen dana 26. kolovoza 2022. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured u Sisku i web stranici www.hzz.hr na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 19. rujna 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici, Rimska 26, Sisak.

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti  koncentraciju kandidata.

 

 

U Sisku, 09. rujna 2022. godine