Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša koji je objavljen dana 15. ožujka 2021. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured u Sisku i web stranici ww.hzz.hr na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 09. travnja 2021. godine (petak) s početkom u 9,00 sati, na adresi Marijana Cvetkovića 8, Sisak.

Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, a o tome će biti obaviještene putem emaila i/ili telefona.

Pravila testiranja:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.
Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.
Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 
U Sisku, 02. travnja 2021. godine