Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativnog tajnika pročelnika u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska Siska, koji je objavljen dana 23. svibnja 2019. godine na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Siska,  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 13. lipnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 9 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Oglasu o čemu će biti obaviješteni putem emaila ili telefona.

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidat koji  uspješno položi pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

U Sisku, 07. lipnja 2019. godine