Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta pisarnice koji je objavljen dana 25. studenoga 2022. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured u Sisku i web stranici ww.hzz.hr na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 19. prosinca 2022. godine ( ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati, u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.
Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, a o tome će biti obaviještene putem emaila i/ili telefona.

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.
Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.