Obavještava se kandidatkinja  prijavljena na Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska, koji je objavljen dana 28. veljače 2018. godine u „Narodnim novinama“ d.d. broj 19,  da će se provjera znanja i sposobnosti održati dana 20. ožujka 2018. godine (utorak) s početkom u 08,30 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Na testiranje se poziva kandidatkinja:

  1. Sandra Divjakinja

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta bit će podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako za svaki dio provjere ostvare najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

 

U Sisku, 15. ožujka 2018. godine