Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za lokalu riznicu i računovodstvo koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 75 dana 21. lipnja 2024. godine i na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 12. srpnja 2024. godine (petak) s početkom u 11,00 sati,  na adresi: Ulica Ljudevita Gaja 2A, Sisak.

Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, a o tome će biti obaviještene putem emaila i/ili telefona.

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.