Obavještavamo građane Grada Siska da sve poslove vezane za razrez i naplatu poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju, koje je do sada obavljala Porezna uprava, od 1. siječnja 2018. godine preuzima Upravni odjel za proračun i financije Grada Siska, s ciljem da naplatu ovog gradskog prihoda učinimo ažurnijom i učinkovitijom.

U prilogu se nalazi obavijest i obrasci koje je potrebno popuniti i dostaviti u Upravni odjel za proračun i financije.

 

Također, obavještavamo obveznike poreza na potrošnju da se mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju, Obrazac PP-MI-PO, može dostaviti i elektronički, putem Fina certifikata (kartice), koristeći pri tome link https://www.infoprojekt.hr:9000/webporezi/Login/7 . Elektronska dostava kroz aplikaciju je moguća isključivo putem FINA certifikata (kartice) koji sadrži OIB, a na temelju kojeg se prepoznaje obveznik poreza na potrošnju ili njegov opunomoćenik iz evidencije obveznika Grada Siska. Obrazac punomoći nalazi se u prilogu kao i Upute za instalaciju i korištenje aplikacije.“