Sisak_(grb)

PODUZETNIŠTVO GRADA SISKA U 2014. GODINI

Grad Sisak je teritorijalna jedinica lokalne uprave i samouprave, smještena jugoistočno od Zagreba, površine 443 kilometra kvadratna, koji se sastoji od 37 organizacijski povezanih naselja koja čine šire područje grada Siska.
Broj poduzetnika u gradu Sisku – obveznika poreza na dobit je 688, što čini 39,2% ukupnog broja poduzetnika Sisačko-moslavačke županije i 0,7% poduzetnika Republike Hrvatske.

Udio poduzetnika Grada Siska u poduzetništvu Sisačko-moslavačke županije

graf_udio_poduzetnika

 

Poduzetnici Grada Siska imaju značaja udio u poslovanju Sisačko-moslavačke županije. U ukupnom broju poduzetnika sudjeluju sa 39,2%, broju zaposlenih sa 32,6%, ukupnom prihodima 28,0%  i ukupnim rashodima 27,2%.

struktura_poduzetnika 

Broj zaposlenih osoba kod poduzetnika – obveznika poreza na dobit je 5270 zaposlenih osoba.

Prema veličini poduzetnika: najviše poduzetnika imaju mali poduzetnici 3362, zatim slijede srednje veliki poduzetnici 989 i velik poduzetnik 919 zaposlenih.
Prema obliku vlasništva najviše zaposlenih ima privatni sektor i to 3447 ili 65,4% zaposlenih, zatim slijedi mješoviti sektor sa 1269 zaposlenih ili 24,1%, treći je državni sektor sa 548 zaposlenih ili 10,4% i zadružni sektor sa 6 ili 0,1% zaposlenih.
U strukturi gospodarstva Grada Siska u 2014. godini, kao i prethodne godine, vrlo značajnu ulogu imaju poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke industrije, građevinarstva te trgovine na veliko i malo.
Ove djelatnosti zapošljavaju 70,3% ukupno zaposlenih u Gradu Sisku.

  • Broj zaposlenih prema djelatnosti

broj_zaposlenih

Na području Grada Siska na dan 31.12.2014. godine broj registriranih nezaposlenih osoba bio je 5.138 ili  26,2 %  od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji.

  •  Prosječna mjesečna neto plaća po veličini poduzetnika u 2014. godini

 

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika Grada Siska iznosila je u 2014. godini 3.849,00 kuna, dok je na razini Sisačko-moslavačke županije iznosila 4.045,00 kuna i na razini RH 4.878,00 kuna.

prosjecna_placa

Djelatnost prerađivačke industrije zapošljavala je najviše zaposlenih kod poduzetnika grada Siska u 2014. godini njih 2.258 ili 42,8% od ukupnog broja zaposlenih, što je za 7,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika prerađivačke industrije grada Siska bila je 3.516 kuna što je za 333 kune ili 8,7% manje od prosječne neto plaće poduzetnika grada Siska, 13,1% manje u odnosu na prosječnu neto plaću poduzetnika Sisačko – moslavačke županije i 27,9% manje od prosječne neto plaće poduzetnika Republike Hrvatske.

U 2014. godini kod poduzetnika iz djelatnosti građevinarstva bilo je 784 zaposlenih, a ostvarena prosječna mjesečna neto plaća u 2014. godini bila je 3.992 kune što je za 3,7% više od prosječne neto plaće poduzetnika grada Siska, 1,3% manje od prosječne neto plaće poduzetnika županije i 18,2% manje od prosječne neto plaće poduzetnika Republike Hrvatske.

Od  ostalih  djelatnosti  izdvaja  se  djelatnost  trgovine  na  veliko  i  na  malo  koja  odmah  iza prerađivačke industrije i građevinarstva zapošljava najviše zaposlenih, njih 661 što čini 12,5% zaposlenih na području grada Siska. Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih u toj djelatnosti iznose 3.789 kuna što je 1,5% ispod prosjeka poduzetnika grada Siska, 6,3% manje od prosječne neto plaće poduzetnika županije i 22,3% manje od prosječne neto plaće poduzetnika Republike Hrvatske.

Najveću prosječnu neto plaću u strukturi gospodarstva grada Siska imaju zaposlenici kod                poduzetnika iz djelatnosti opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša u iznosu od 5.691 kunu. Ova djelatnost zapošljava 324 zaposlenika što je   6,1% zaposlenih na području grada Siska.

financijski_rezultati

  • Analiza financijskih rezultata poduzetnika grada Siska prema oblicima vlasništva pokazuje

           dominantan utjecaj poduzetnika u privatnom vlasništvu

Poduzetnici u sektoru privatnog vlasništva poslovnu 2014. godinu završili su sa 38,2 milijuna kuna neto gubitka prema 57,5 milijuna kuna neto gubitka u 2013. godini. Poduzetnici u privatnom vlasništvu u 2014. godini čine 96,8% svih poduzetnika grada Siska. Isti zapošljavaju 65,4% zaposlenih, ostvaruju 71,7% ukupnog prihoda, 71,8% ukupnih rashoda, 90,5% dobiti razdoblja, 87,2% gubitka razdoblja, te su ostvarili negativan financijski rezultat koji je za 33,5% manji od rezultata ostvarenog prethodne godine.

 

Poduzetnici u mješovitom vlasništvu imaju u financijskim rezultatima poslovanja grada Siska u 2014. godini slijedeće udjele: u broju poduzetnika 1,2%, broju zaposlenih 24,1%, ukupnim prihodima 22,3%, ukupnim rashodima 22,1%, dobiti razdoblja 6,9% i u gubitku razdoblja 6,1%. Poduzetnici mješovitog vlasništva poslovnu 2014. godinu završili su sa 2,3 milijuna kuna neto gubitka za razliku od 2013. godine kada su poslovali s 2,6 milijuna kuna neto dobiti.

U financijskim rezultatima poslovanja grada Siska u 2014. godini državni sektor ima sljedeće udjele: u broju poduzetnika 1,6%, broju zaposlenih 10,4%, ukupnim prihodima 5,9%, ukupnim rashodima 6,0%, dobiti razdoblja 2,7% i u gubitku razdoblja 6,7%. Poduzetnici državnog sektora poslovnu 2014. godinu završili su s neto gubitkom od 5,5 milijuna kuna nakon 17,9 milijuna kuna neto gubitka u 2013. godini.

 

Poduzetnici u zadružnom vlasništvu u gradu Sisku jedini su ostvarili pozitivan financijski rezultat u 2014. godini, s time da je jedan od 3 poduzetnika u zadružnom vlasništvu poslovao negativno. Njihov rezultat vrlo malo utječe na rezultate poslovanja poduzetnika grada Siska.

(Izvor: Fina )

  •   Trgovačka društva u vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska

 Osnovna funkcija trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Siska je pružanje komunalnih usluga od javnog interesa za fizičke i pravne osobe, trajno i kvalitetno.

Grad Sisak ima slijedeće vlasničke udjele u trgovačkim društvima: 

Naziv trgovačkog   Udio u vlasništvu
društva     (u postotku)
Komunalac Sisak d.o.o.

100%

Gospodarnje otpadom
Sisak d.o.o.

100%

Sisački vodovod d.o.o.

96,57%

Gradska tržnica Sisak d.o.o.

100%

Gradska groblja Viktorovac d.o.o.

100%

Auto promet Sisak d.o.o.

100%

Sisak Projekti d.o.o.

100%

Vodoopskrba Kupa d.o.o.

62,79%

Radio Sisak d.o.o.

29,24%

 

(Izvor: Grad Sisak )

  • Obrtništvo u Gradu Sisku

 Na području Grada Siska na dan 31.12.2014. aktivno je 792 obrta, što čini udio od 39 % obrta

u Sisačko-moslavačkoj županiji.

graf2

Pregled brojčanog stanja obrtnika grada Siska po sekcijama na dan 31.12.2014. godine

Redni         Broj obrta
broj   Sekcije      
1. Proizvodno zanatstvo 80
2. Uslužno zanatstvo 330
3. Ugostiteljstvo i turizam 109
4. Trgovina 123
5. Prijevoz osoba i stvari 52
6. Ribarstvo, marikultura, poljodjelstvo 38
7. Frizeri, kozmetičari, njega tijela, fitnes 60
UKUPNO: 792

 

(Izvor: Udruženje obrtnika Grada Siska )

  •  Uložena sredstva u poduzetničku infrastrukturu (2002. – 2014. godine)
PODUZETNIČKA GRAD DRŽAVNI PRORAČUN, SREDSTVA
INFRASTRUKTURA SISAK ŽUPANIJA   EU
KOMUNALNA
ZONA 52.839.484,28 5.900.000,00
ZONA-TANINA
GORIČKI 4.625.220,88 2.430.000,00
INDUSTRIJSKA
ZONA 12.214.259,60 745.380,00 4.168.056,35
UKUPNO: 69.678.964,76 9.075.380,00 4.168.056,35

 

Pregled ukupno uloženih sredstava u poduzetničku infrastrukturu Grada Siska 

ukup_ulozena_sredstva