Odlukom gradonačelnice proglašeni su sajamski dani u kolovozu, rujnu, listopadu, studenome i prosincu.

Prigodna prodaja bit će moguća na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja.

Više informacija  u prilogu objave.