Gradonačelnica Grada Siska, na temelju, članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst,  4/20, 8/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“ broj 4/23) i Odluke o prodaji gradskih stanova („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“, broj 7/09, 25/09, 9/15, 13/16, 27/19  i „Službeni glasnik Grada Siska“,  broj  10/22), donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za prodaju gradskih stanova.

Više u prilogu objave.