Poništava se javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup reklamnih panoa i reklamnih uređaja objavljen dana 4. kolovoza 2020. godine na Internet stranici i oglasnoj ploči Grada Siska.

Tekst Odluke se nalazi u privitku.