Poništava se Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska objavljen dana 04. siječnja 2024. godine na Internet stranici i oglasnoj ploči Grada Siska za: poslovni prostor na Trgu grada Heidenheima 1, Sisak.

Više informacija u prilogu objave.