Grad Sisak  objavljuje da je poništen dio Javnog natječaja za davanje gradskih prostora na privremeno korištenje udrugama objavljen dana 31. siječnja 2018. godine na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Siska.

Tekst Odluke se nalazi u privitku.

Dokumenti