Na temelju članka 68. st. 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) Grad Sisak javno objavljuje podatke o visini duga i dužnicima kojima je odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, odnosno javno objavljuje podatke o visini duga i dužnicima prema kojima su potraživanja prodana, otpisana ili djelomično otpisana.