Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme objavljenog u Narodnim novinama broj 69, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za građenje i investicije primljen Nino Milanković, magistar inženjer rudarstva.

 

Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme objavljenog u Narodnim novinama broj 78, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda primljena Adela Labaš, stručna specijalistica za javnu upravu.

 

Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme objavljenog u Narodnim novinama broj 84, na radno mjesto višeg savjetnika za odnose s javnošću primljen Mile Perković, magistar primarnog obrazovanja.