Na temelju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska za radno mjesto  spremačice, koji je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područne službe u Sisku dana 10. travnja 2017. godine, održati će se prethodna provjera znanja i sposobnosti dana 03. svibnja (srijeda) 2017. godine u 10,30 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja može pristupiti kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete propisane u oglasu:

  1. Mara Muža

 Pravila testiranja:

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidatkinje će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta kandidatkinji će biti dodijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidatkinja uspješno položila provjeru znanja i sposobnosti ako za svaki dio provjere dobije najmanje 5 bodova. Ako kandidatkinja uspješno riješi pisani  test, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

 

 

 

U Sisku, 27. travnja 2017. godine