Poziva se kandidat koji je podnio prijavu na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove  Grada Siska za radno mjesto referenta za imovinsko pravne i geodetske poslove koji je objavljen na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23. srpnja 2018. godine i obavijesti na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se  održati dana 9. kolovoza 2018. godine ( četvrtak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26,  u Sisku.

Provjeri znanja može pristupiti kandidat koji ispunjava formalne uvjete propisane u oglasu, a koji je obaviješten putem e-maila i telefona.

 Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat uspješno položio provjeru znanja i sposobnosti ako je za svaki dio provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji  uspješno položi pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

 

Ukoliko kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 3. kolovoza 2018. godine