Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za proračun i financije Grada Siska za radno mjesto računovodstvenog referenta za prihode, koji je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje-Područne službe u Sisku dana 01. veljače 2017. godine,  da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata  održati dana 21. veljače ( utorak) 2017. godine u 9,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u Oglasu i to:

 1. Sonja Desić
 2. Borka Milaković
 3. Daniela Dumenčić
 4. Mario Pleša
 5. Vesna Barić
 6. Martina Pirjak
 7. Tanja Maraković
 8. Antonia Kiš
 9. Edita Dugonjić
 10. Magdalena Joha
 11. Halida Subašić
 12. Karla Borić
 13. Ivan Crnković
 14. Ana Marija Vuković
 15. Mihael Kuštreba
 16. Katarina Crtalić
 17. Ivana Pokas

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen pisani test.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 15. veljače 2017. godine