Dana 01.06.2018. Grad Sisak objavio je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Rekonstrukcija sustava grijanja i hlađenja i zatvaranje Ledene dvorane Zibel, ev.br. nabave 6/18-4, procijenjena vrijednost nabave 5.000.000,00 kn. Savjetovanje će trajati 5 dana, točnije do 06.06.2018. Sva dokumentacija dostupna je na elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/