Dana 10.07.2018. Grad Sisak objavio je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Izvanredno održavanje kolnika kroz selo Svinjičko, ev.br. nabave 7/18-4, procijenjena vrijednost nabave 1.731.000,00 kn. Savjetovanje će trajati do 17.07.2018. Sva dokumentacija dostupna je na elektroničkom oglasniku javne nabave  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/