Grad Sisak objavio je oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči u sjedištu Područnog ureda u Sisku dana 15. travnja 2022. godine.

Rok za dostavu prijava ističe s danom 25. travnja 2022. godine.

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u Gradu Sisku radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih radova pod nazivom „Program javnih radova za pripadnike romske nacionalne manjine za 2022. godinu“

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

  • čišćenje drveća i niskog raslinja (Ulica braće Bobetko, Ulica Otokara Keršovanija – uz nogostup, granje uz nogostup na Aleji Vlade Janića Cape, nogostup uz Vatrogasnu ulicu, Greda – cesta prema željezničkoj stanici, gradsko groblje Viktorovac i prigradska groblja u Blinjskom kutu, Gušću, Hrastelnici, Klobučaku, Komarevu, Kratečkom, Lonji, Madžarima, Palanjku, Prelošćici, Selima, Starom selu i Staroj Drenčini),
  • sanacija divljih odlagališta na lokacijama : Topoljak, Topolovac, Capraške poljane, oko kontejnera na javnoj površini, cesta između Topolovca i Prelošćice,
  • čišćenje otpada izvan ograđenog dijela odlagališta neopasnog otpada Goričica,
  • čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice (Galdovačka ulica, Novo Pračno, Ulica Otokara Keršovanija i odvojak prema JANAF-u i prema Goričici, Ulica B. Adžije – čišćenje trave i sipine uz rubnjak ceste),
  • proglašenjem izvanrednih mjera obrane od poplave za područje Grada Siska, utovar vreća s pijeskom na lokaciji DVD-a Sela i DVD-a Stara Drenčina.

 

  • Ciljana skupina: Pripadnici romske nacionalne manjine

Broj traženih radnika: 25

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:

– pisanu prijavu koja sadrži: ime i prezime, adresu, kontakt telefona/mobitela,

– presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu,

– elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju evidencije nezaposlenih.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Siska https://www.sisak.hr,  na adresu: Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak, s naznakom „Za oglas Javni radovi“ ili osobno predati u pisarnicu, na adresi Marijana Cvetkovića 8, Sisak –Caprag.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Gradu Sisku ili putem telefona 044/510-189 i 510-316.