Pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu referenta za kadrovske poslove (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita.
Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 150, dana 21. prosinca 2022. godine.
Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 05. siječnja 2023. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.