Gradonačelnica Grada Siska raspisala je Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav  na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršitelj). Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 77/2021 od  07. srpnja 2021. godine.

Rok za dostavu prijava na Natječaj ističe s danom 15. srpnja 2021. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće  poslove, na adresi Marijana Cvetkovića 8, Sisak.