Objavljen je poziv na nadmetanje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske za predmet nabave: Voće i povrće, evidencijski broj nabave: 5/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 08. prosinca 2020. do 10h.