Objavljen je poziv na nadmetanje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske za predmet nabave: Usluge štenare-Usluga skloništa za životinje.

Evidencijski broj nabave je 3/21-4, a krajnji rok za dostavu ponuda je do 02. ožujka 2021. do 10h.