U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 27.10.2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave: Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (ponovljeni postupak).

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 16.11.2021. godine do 10:00 sati.