U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 09.02.2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave: Poštanske usluge.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 24.02.2021. godine do 10:00 sati.