Na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljena Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave za predmet nabave: Opskrba prirodnim plinom.

Rok za dostavu ponuda je 8. siječnja 2021. u 10:00 sati.