U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 23.10.2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave: Nabava usluga vizualnog identiteta projekta.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 24.11.2020. godine do 13:00 sati.