U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 05.11.2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave: Nabava usluga vanjskih stručnjaka – konferencije i radionice.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 25.11.2020. godine do 14:00 sati.