Na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak nabave: Oprema za sportsku dvoranu Zeleni brijeg.

Rok za dostavu ponuda je 26. siječnja 2021. godine u 10:00 sati.