U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 13.11.2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi, evidencijski broj nabave 9/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 03. prosinca 2020. do 12 sati.