Objavljen je poziv na nadmetanje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske za predmet nabave: Izgradnja dijela ulice Frana Kršinića, evidencijski broj nabave: 4/21-4.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 30. ožujka 2021. do 10h.