Sisak, 26. studenoga 2020. godine
Privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita.
Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 130, dana 25. studenoga 2020. godine.
Rok za dostavu prijava na natječaj ističe s danom 03. prosinca 2020. godine.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.