Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika za naplatu prihoda (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), na neodređeno vrijeme. Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 107/23 dana 15. rujna 2023.  godine.

Prijave na Javni natječaj se podnose u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 02. listopada 2023. godine.

Za više informacija o javnom natječaju u priloženoj objavi.