Privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda uz probni rad u trajanju od tri mjeseca ( 1 izvršitelj/ica).

Javni natječaj je objavljen dana 15. ožujka 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 30/23.

Prijave na Javni natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 23. ožujka 2023. godine.