Pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska raspisala je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu referenta za stambene poslove (u daljnjem tekstu: Javni natječaj), na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (1 izvršitelj/ica). Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 38/23 dana 05. travnja 2023.  godine.

Prijave na Javni natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 13. travnja 2023. godine.

Informacije o Javnom natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak ili telefon broj 044/510-197.