Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da se na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelja odsjeka za urbanizam, kulturnu baštinu i zaštitu okoliša objavljenog dana 10. travnja 2018. godine u Narodnim novinama broj 33 i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nije prijavio niti jedan kandidat te je donijeta Odluka o poništenju Javnog natječaja.